La seva situació immillorable en ple centre de Girona i les seves modernes instal·lacions, fan de l’Hotel Ultonia i de l'Hotel Gran Ultonia el lloc ideal per portar a terme qualsevol tipus d’acte social o d’empresa a la ciutat de Girona. Les múltiples sales de l'hotel equipades amb la última tecnologia i la gestió integral de la restauració, permeten a l’hotel adequar-se a qualsevol tipus de necessitat que plantegi el seu esdeveniment.

  Catalunya

  • 2.85
  • 310
  • 327
  • 180
  • 350
  • 370
  • 400

  Ter

  • 2.85
  • 84
  • 75
  • 51
  • 88
  • 90
  • 150

  Onyar

  • 2.85
  • 86
  • 70
  • 54
  • 80
  • 90
  • 160

  Galligants

  • 2.85
  • 86
  • 70
  • 54
  • 80
  • 90
  • 120

  Güell

  • 2.85
  • 56
  • 41
  • 24
  • 56
  • 60
  • 75

  Ultonia

  • 2.50
  • 47
  • 35
  • 12
  • 40
  • 40
  • 70

  Europa

  • 2.50
  • 26
  • 16
  • 6
  • 16
  • 20
  • 20

  Girona

  • 2.50
  • 26
  • 16
  • 6
  • 16
  • 20
  • 20

  Jaume I

  • 2.50
  • 16
  • 7
  • 3
  • 8
  • 10
  • 15

Comparativa

 
Catalunya 2.85 310 327 180 350 370 400
Ter 2.85 84 75 51 88 90 150
Onyar 2.85 86 70 54 80 90 160
Galligants 2.85 86 70 54 80 90 120
Güell 2.85 56 41 24 56 60 75
Ultonia 2.50 47 35 12 40 40 70
Europa 2.50 26 16 6 16 20 20
Girona 2.50 26 16 6 16 20 20
Jaume I 2.50 16 7 3 8 10 15
>